top of page

SPAR SNARØYA

Arkitekturen til Spar Snarøya laget av Meinich arkitekter krevde spesielle løsninger.  Inne i salgslokalene er det fritt spenn på 23 meter med stor takhøyde. Denne butikken er bygget med Kielsteg-teknologi. Dette muligjorde arkitektens visjoner.

bottom of page