KIWI SKOLLENBORG

  • BTA                      :1350 kvm

  • MENGDE TRE      :150 kbm

  • KUNDE                 :POB AS-NORGESGRUPPEN

  • Oppdrag              :​UNDERENTREPRISE

Kiwi Skollenborg bygges med tre som byggemateriale. Bygget blir det første i Skandinavia som får et tak i Helspennelementer i Kielsteg

1/7