top of page

COOP KRØDEREN

Arkitekturen til Coop Krøderen krevde spesielle løsninger. Varer skal leveres inn på siden av bygget og spennet på drageren i front er 27 meter. Inne i salgslokalene er det fritt spenn på 20 meter med stor takhøyde. Denne butikken er bygget med GSA- limtre teknologi. Dette muligjorde arkitektens visjoner.

bottom of page